OBAVEZNA REGISTRACIJA - HR

MOLIMO VAS DA KOD PRIJAVE NAVEDETE PUNO IME I PREZIME SVIH OSOBA KOJE PRIJAVLJUJETE.  U KOLIKO STE SE ODLUČILI SUDJELOVATI NA DODATNIM AKTIVNOSTIMA, PORED VAŠEG IMENA NAVEDITE SLJEDEĆE:  


KRKA SJEVERNI TOK (ulaznice) subota 06.05.

ZIPP LINE  subota 06.05.

VIA FERRATA subota 06.05.

CANOU SAFARI  nedjelja 07.05

REGISTRATION - EN


PLEASE SPECIFY YOUR NAME AND SURNAME WHEN REGISTERING.

IF YOU REGISTERING A GROUPE OF PEAPLE, PLEASE SPECIFY ALL NAMES 

IN ADDITION TO YOUR NAME, PLEASE MENTION THE ACTIVITIES YOU WANT TO PARTICIPATE IN: 


NP KRKA tickets (for the northern part) saturday 06.05.

ZIPP LINE  saturday 06.05. 

VIA FERRATA saturday 06.05.

CANOU SAFAR  sunday 07.05

 
 
 
 

GDPR - Ovom izjavom organizator (Point Event) obavezuje se da će sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka, Uredbom (EU)2016/679) Eu parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan  snage Direktive 95/46EZ (Opća uredba o zaštiti  podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima imam pravo i ovlast pristupa a koje se nalaze u sustavima pohrane koje vodi točno određenu (propisanu) svrhu. Također se obvezujem da osobne podatke, u ovom slučaju Ime i prezime i Email , neću dostavljati, davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim (neovlaštenim) osobama, te se obvezujem da ću povjerljivosti istih osobnih podataka čuvati i nakon prestanka ovlasti pristupa osobnim podacima. 

Point Event koristi Vaše Ime i prezime isključivo za evidenciju broja posjetitelja, kao i najavu broja posjetitelja na avanturističke aktivnostima.   

RADNO VRIJEME / OPEN

Dostupni smo od 8:00 h - 18.00 h

Available from 8:00 h - 18:00 h

Point Event adresa: 

Krapanjskih spužvara 18

22010 Šibenik – Brodarica

OIB: 08441305798

mob: 00 385 (0) 99 218 7106 

eMail: info@point-event.com